CuraVita

CuraVita er et konsortium, som er stiftet til sammen at løse store sygehusopgaver. Vi er et strategisk netværksselskab, der består af både danske og internationale firmaer. Firmaerne indeholder fagligheder som arkitekter, ingeniører, økonomer, antropologer, sundhedsvidenskabelige specialister, planlæggere og innovationseksperter.  

CuraVita er et navn, vi har valgt for tydeligt at markere, at vores mål er at lave arkitektur som heler, helbreder, drager omsorg og er livgivende.