Hvad

Siden 2007 har CuraVita deltaget i følgende opgaver:

-   Det Nye Universitetshospital i Århus - 2. plads! 

-   Sygehus Nord i Region Sjælland - 1. plads!

-   Danske Regioner, fælles regionale arealstandarder for sygehusbyggeri - tilbud

-   Nyt Odense Universitets Hospital, bygherrerådgivning - tilbud

 

Konkurrencen om Det Nye Universitetshospital i Skejby er ikke kun en hospitalsarkitektonisk udfordring, men handler i høj grad også om by- og landskabsarkitektur, infrastruktur, patienttrivsel, forskning, organisation, drift, arbejdsmiljø og relationerne herimellem.

I vores forslag vælger vi at udforme DNU som en hospitalsby med dertilhørende rumligheder og forbindelseslinjer, der giver et naturligt hierarki i byen. De overordnede trafikale strukturer sikrer sammenhæng og overskuelighed. Torvedannelser og gader med butikker, caféer og andre udadvendte funktioner skaber et levende og stimulerende bymiljø.

Inspireret af den smukke landskabelige placering og af de grønne uderum i det eksisterende hospital, er DNU tænkt som det grønne hospital. De grønne uderum er tilstede på alle niveauer i bystrukturen. Fra de overordnede landskabelige elementer som Parken og Det Grønne Strøg, der sammenbinder de faglige fællesskaber, til sansehaver, taghaver og altaner, der bringer naturen tæt på det enkelte menneske.

For at sikre overskuelige enheder er de faglige fællesskaber udformet som selvstændige bydele. Via Parken, Bygaden og Det Grønne Strøg kobles de enkelte bydele sammen, og der opstår en sammenhængende by med et oplevelsesrigt gadeforløb.

På projektet havde CuraVita følgende underrådgivere: Alfakonsult AB, Innovation Lab A/S, Pro Teknologi, Arstad Arkitekter AS, MAAP Architects Ltd, Topnordic, Dream Company as, Moe & Brødsgaard A/S og AB Ångpanneföreningen, samt White som konsortiedeltager.