Hvordan

CuraVita dækker alle tænkelige udfordringer - også den mere abstrakte og visionære dimension. Til hvert projekt sætter konsortieejerne det rigtige hold, hvor kredsen af underrådgivere sammen med konsortiet danner den ring omkring kunden, som sikrer "bedste mand til jobbet" og sikrer, at kunden altid er i centrum og får sit rådgivningsbehov dækket.

Det har været afgørende for dannelsen af CuraVita, at vi i teamet har en tværfaglig sammensætning, der rækker ud over de traditionelle rådgiverkompetencer. Som gennemgående rådgiver skal vi nemlig kunne tale, forstå og analysere mange forskellige sprog og stemninger. Det kræver et team, der kan "komme 360° rundt" om brugerne og bygherren.