CuraVita

Marts 2012 - CuraVita er med i finalen om Aalborg Universitetshospital
Dommerkomiteen har udpeget CuraVita som en af to vindere af første fase i projektkonkurrencen om fremtidens Aalborg Universitetshospital.
Seks konsortier deltog i første fase i konkurrencen om Aalborg Universitetshospital. Efter en grundig granskning har bedømmelseskomitéen udpeget CuraVita som det ene af to konsortier til at gå videre til anden og sidste fase i konkurrencen om det nye universitetshospital, der med et areal på 134.500m2 og en anlægssum på 4,1 mia. kr. bliver det største og mest markante byggeri i Region Nordjyllands historie. “Hospitalet fremtræder smukt og karakterfuldt i sin materialeanvendelse og formgivning. […] Alt i alt synes den lineære opbygning af hospitalet omkring Strøget at forene en effektiv logistik med enkle orienteringsmuligheder og store rumlige kvaliteter – særligt de mange fine udsigter via byggeriets beskyttede gårdhaver til landskabet mod øst,” fremhæver bedømmelseskomitéen i dommerbetænkningen.
CuraVita består i konkurrencen af Arkitema Architects, NSW Arkitekter & Planlæggere (NO), AART architects, Grontmij Carl Bro, Moe & Brødsgaard og Hospitalitet (NO)

Læs mere på www.arkitema.dk

Januar 2012 - DNV Gødstrup kick-off workshop
I sidste uge stod Arkitemas kantine i Aarhus i sundhedens tegn... I alt var 70 mennesker samlet for at markere opstarten på DNV Gødstrup. Bygherren var repræsenteret med 17 mand og var vært for arrangementet, der markerede opstarten på det gode samarbejde. Projektchef Michael Hyllegaard indledte workshoppen, hvor han fremlagde bygherrens visioner og de fælles succeskriterier for det kommende supersygehus. De mange mennesker synliggjorde, hvor omfattende projektet er og hvor mange ressourcer det kræver. Allerede fra næste uge vil de to projektkontorer i henholdsvis Aarhus og København tage form og medarbejdere fra hele DNV-teamet (Arkitema, NSW, AART, Hospitalitet, Grontmij og Moe & Brødsgaard) vil samle sig og tegne det nye supersygehus.

Læs mere på www.arkitema.dk

Januar 2012 - CuraVita-teamet har afleveret sit konkurrenceforslag til Nyt Universitetssygehus Aalborg og venter nu spændt på afgørelsen.
CuraVita består i denne sammenhæng af: Arkitema, Narud-Stokke-Wiig (NO), AART architects (DK), Hospitalitet (NO), Grontmij (DK), Moe & Brødsgaard (DK), Ove Arup & Partners International Ltd (UK)

Onsdag d. 28. september 2011: CuraVita vinder konkurrencen om det nye supersygehus i Gødstrup
Region Midtjylland har udpeget CuraVita som vinder af konkurrencen om det nye supersygehus i Gødstrup, der med en anlægssum på knap fire mia. kr. bliver et af Danmarks største nybyggerier inden for sundhedssektoren. Hos CuraVita er begejstringen naturligt nok stor, efter at Region Midtjylland onsdag den 28. september udpegede konsortiet som vinder af den månedlange projektkonkurrence om det nye supersygehus DNV Gødstrup nord for Herning. Med en anlægssum på knap fire mia. kr. bliver sygehuset et af Danmarks største nybyggerier inden for sundhedssektoren og sætter således standarden for fremtidens sygehusbyggeri.

• CuraVita-samarbejdet består i denne projektkonkurrence af firmaerne Arkitema Architects K/S, NSW Arkitekter & Planlæggere A/S, AART architects A/S, Grontmij, Moe & Brødsgaard og Hospitalitet.
• CuraVita har i dette projekt Arup som underrådgiver.